Net User-opdracht voor beheerders in Windows 10

The Net User is een opdrachtregelprogramma dat is geïntroduceerd in Windows Vista en ook beschikbaar is in Windows 10/8/7. Deze tool kan systeembeheerders helpen om gebruikersaccounts toe te voegen of te wijzigen, of zelfs gebruikersaccountinformatie weer te geven.

Net User-opdracht

U kunt de opdracht net user gebruiken om gebruikersaccounts op computers aan te maken en te wijzigen. Als u deze opdracht gebruikt zonder schakelopties voor de opdrachtregel, worden de gebruikersaccounts voor de computer weergegeven. De gebruikersaccountinformatie wordt opgeslagen in de gebruikersaccountdatabase. Deze opdracht werkt alleen op servers.

Om de net user command tool uit te voeren, met behulp van het WinX-menu, open je een Command Prompt, typ je net user en druk je op Enter. Dit toont u de gebruikersaccounts op de computer. Dus als u net user zonder parameters gebruikt, wordt een lijst met de gebruikersaccounts op de computer weergegeven.

Net User-opdracht

De sytax voor het gebruik ervan is:

netgebruiker [[]] [/ domein] netgebruiker [* / add [] [/ domein]] netgebruiker [[/ delete] [/ domein]]

Door de netgebruiker met de juiste parameters te gebruiken, kunt u verschillende functies uitvoeren. U kunt de volgende parameters gebruiken met het net user-commando:

  • gebruikersnaam is de naam van het gebruikersaccount dat u wilt toevoegen, verwijderen, wijzigen of bekijken.
  • wachtwoord zal een wachtwoord toewijzen of wijzigen voor het account van de gebruiker.
  • * zal een prompt voor het wachtwoord produceren.
  • / domain voert de bewerking uit op de primaire domeincontroller van het huidige domein op computers met Windows NT Workstation die lid zijn van een Windows NT Server-domein.
  • / add voegt een gebruikersaccount toe aan de gebruikersaccountdatabase.
  • / delete verwijdert een gebruikersaccount uit de gebruikersaccountdatabase.

Netgebruiker Wachtwoord wijzigen

Laten we als voorbeeld zeggen dat u het wachtwoord van een gebruiker wilt wijzigen. Om het wachtwoord van een gebruiker te wijzigen, meldt u zich aan als beheerder, opent u een verhoogde opdrachtprompt, typt u het volgende en drukt u op Enter:

net user gebruikersnaam * / domein

U wordt gevraagd om een ​​wachtwoord voor de gebruiker in te voeren. Typ het nieuwe wachtwoord en typ het later nogmaals om te bevestigen. Het wachtwoord wordt nu gewijzigd.

U kunt ook de volgende opdracht gebruiken. Maar in dit geval wordt u niet gevraagd. Het wachtwoord wordt meteen gewijzigd:

net user gebruikersnaam nieuw_wachtwoord

U kunt onder andere de netgebruiker ook gebruiken om:

  1. Activeer Windows Super Administrator-account
  2. Stel een tijdslimiet in voor een gebruikersaccount.

Bezoek TechNet voor meer informatie.

Net User-opdracht