Windows 10 kloktijd verkeerd? Hier is de werkende oplossing!

Geeft uw Windows 10/8/7 computer de verkeerde tijd weer in de taakbalk? Als dit dit is, geeft dit bericht u enkele tips om het probleem op te lossen en ervoor te zorgen dat Windows 10 de juiste systeemtijd weergeeft in de taakbalk.

Soms kan Windows Time vreemd handelen! De Windows Time-service werkt mogelijk niet meer of de tijdsynchronisatie mislukt. Er zijn ook gevallen geweest waarin de Windows-systeemtijd achteruit kan springen!

Windows 10 kloktijd verkeerd

Als uw Windows 10 Time niet klopt, moet u om het probleem op te lossen zien welke van de volgende u helpt:

  1. Wijzig de instellingen voor Datum en tijd
  2. Zorg ervoor dat de Windows Time-service is gestart en ingesteld om automatisch te starten bij het opstarten
  3. Verander Internet Time Server en kijk of het helpt
  4. Registreer het Windows Time DLL-bestand opnieuw
  5. Registreer het Windows Time-proces opnieuw
  6. Forceer Windows om de tijd te synchroniseren met behulp van CMD
  7. Vervang uw CMOS-batterij als deze leeg is.

Voordat we beginnen met het oplossen van dit probleem, is het een goed idee om de systeembestandscontrole uit te voeren. Om dit te doen, moet u sfc / scannow typen in een verhoogde CMD en op Enter drukken. Wacht even en start uw Windows-computer opnieuw op als de taak is voltooid. Zodra u dit heeft gedaan, kunnen we doorgaan om te proberen het probleem op te lossen.

1] Wijzig de instellingen voor Datum en tijd

Open vanuit het WinX-menu Instellingen> Tijd en taal> Datum en tijd.

windows 10 keer verkeerd

Hier moet u ervoor zorgen dat Tijd automatisch instellen en Tijdzone automatisch instellen op 'Aan' staan. Kijk of dit voor jou werkt.

Als het niet helpt, verander dan Tijd automatisch instellen in 'Uit' en klik vervolgens op de knop Wijzigen om de tijd handmatig in te stellen. Het volgende paneel wordt geopend waarin u de nodige wijzigingen kunt aanbrengen.

Als dit niet helpt, wijzigt u Tijdzone automatisch instellen in 'Uit' en stelt u in het vervolgkeuzemenu uw tijdzone handmatig in.

Je zult dus moeten zien of spelen met een van deze veranderingen je kan helpen.

Als dit niet helpt, lees dan verder.

2] Controleer de status van de Windows Time-service

Windows 10 kloktijd verkeerd

Typ hiervoor services.msc in Zoekopdracht starten en druk op Enter. Navigeer in Services Manager naar de Windows Time- service en dubbelklik erop.

Controleer of de servicestatus is gestart en het opstarttype is ingesteld op automatisch . U kunt op de Start- knop klikken om de service te starten. Doe het nodige, klik op Toepassen / OK en sluit af.

3] Verander de internet tijdserver

Om uw systeemtijd handmatig te synchroniseren en bij te werken met een internettijdserver zoals time.windows, com , klikt u met de rechtermuisknop op de tijd in de taakbalk> Tijd en datum aanpassen> tabblad Internettijd> Instellingen wijzigen> Nu bijwerken.

Als u wilt, kunt u de tijdserver vanaf time.windows.com wijzigen vanaf een andere tijdserver naar keuze.

U kunt de Windows Time-service ook configureren om een ​​interne hardwareklok of een externe tijdbron te gebruiken. Microsoft Support biedt Fix It-downloads waarmee u dit automatisch met een klik kunt doen.

4] Registreer het Windows Time DLL-bestand opnieuw

Misschien wilt u een dll-bestand opnieuw registreren. Het betreffende dll-bestand is hier w3time.dll . Open hiervoor een opdrachtprompt als beheerder, typ het volgende en druk op Enter:

regsvr32 w32time.dll

Als dit niet helpt, moet u proberen het Windows Time exe-proces opnieuw te registreren.

5] Registreer het Windows Time-proces opnieuw

De Windows Time Service of W32Time.exe houdt de datum- en tijdsynchronisatie bij op alle clients en servers in het netwerk. Als deze service wordt gestopt, is de synchronisatie van datum en tijd niet beschikbaar. Als deze service is uitgeschakeld, worden services die er expliciet van afhankelijk zijn, niet gestart.

Het Windows Time-bestand of W32tm.exe, dat zich in de System32-map bevindt, wordt gebruikt om de Windows Time-service-instellingen te configureren. Het kan ook worden gebruikt om problemen met de tijdservice te diagnosticeren. W32tm.exe is het aanbevolen opdrachtregelprogramma voor het configureren, controleren of oplossen van problemen met de Windows Time-service.

U moet de parameter / register gebruiken . Als deze parameter wordt uitgevoerd voor W32tm.exe, wordt de tijdservice geregistreerd die als service moet worden uitgevoerd en wordt de standaardconfiguratie aan het register toegevoegd.

Om dit te doen , typ je deze commando's achter elkaar in een verhoogde opdrachtprompt en druk je op Enter:

net stop w32time w32tm / unregister w32tm / register

6] Forceer Windows om de tijd te synchroniseren met behulp van CMD

U kunt Windows ook dwingen om de tijd te synchroniseren met W32tm.exe. W32tm.exe is een opdrachtpromptregel die wordt gebruikt om de Windows Time Service op Windows 10 pc te configureren, te controleren of problemen op te lossen.

Om dit te doen, opent u een verhoogde opdrachtprompt en typt u de volgende opdrachten een voor een:

net stop w32time w32tm / uitschrijven w32tm / register net start w32time w32tm / resync

Start uw computer opnieuw op en kijk of deze heeft geholpen.

7] Controleer uw BIOS-batterij

Als niets helpt, controleer en vervang uw CMOS-batterij als deze leeg is.

Ik weet zeker dat iets hier je zal helpen. Als niets werkt, maak dan gebruik van gratis tijdsynchronisatiesoftware.

Zodra de tijd correct wordt weergegeven, wilt u misschien de nauwkeurigheid van uw systeemklok controleren.

Bonustip : bekijk hoe u het interval voor het bijwerken van de internettijd in Windows 10 kunt wijzigen.

Windows 10 kloktijd verkeerd