Tijdelijke map met internetbestanden in Windows 10

Degenen die van Windows XP naar Windows Vista waren overgestapt, waren verbaasd over de locatie van de tijdelijke internetbestanden in dit besturingssysteem. In dit bericht zullen we het hebben over de locatie van de map Tijdelijke internetbestanden in Windows 10/8/7.

Waar bevindt zich de map met tijdelijke internetbestanden

Beginnend met Windows Vista en doorgaand in Windows 7 , bevindt de map Tijdelijke internetbestanden zich op:

C: \ Users \ gebruikersnaam \ AppData \ Local \ Microsoft \ Windows \ Tijdelijke internetbestanden

In Windows 10 en Windows 8.1 / 8 worden de internetcache of tijdelijke internetbestanden in deze map opgeslagen:

C: \ Users \ gebruikersnaam \ AppData \ Local \ Microsoft \ Windows \ INetCache

Ervan uitgaande dat uw Windows is geïnstalleerd op de C-schijf. Om het te zien, moet u niet alleen de optie Verborgen bestanden en mappen weergeven in de mapopties aanvinken, maar ook de optie Beveiligde besturingssysteembestanden / mappen verbergen uitschakelen .

Waar bevindt het bestand index.dat zich?

En dan, waar bevindt het bestand index.dat zich in Windows7 / 8? Index.dat zijn bestanden die op uw computer zijn verborgen en die alle websites bevatten die u ooit hebt bezocht. Elke URL en elke webpagina wordt daar vermeld. Om toegang te krijgen, moet je in de adresbalk van Explorers de volgende locatie typen en op go klikken:

C: \ Users \ gebruikersnaam \ AppData \ Local \ Microsoft \ Windows \ Tijdelijke internetbestanden \ Content.IE5

Alleen dan kunt u het bestand index.dat zien. Conclusie? De Content.IE5-map is super verborgen !

Nu rijst de vraag die natuurlijk opkomt: waarom heeft Microsoft besloten om de status van een beschermde systeembestanden / map eraan te geven?

De map 'Tijdelijke internetbestanden' (cache) is immers een broeinest en broedplaats voor virussen, trojaanse downloaders en andere malware die van internet wordt gedownload. Afgezien van uw 'Windows'-map, is dit een map waarin u de meeste van dergelijke malwarebestanden kunt verwachten. Dus waarom krijgt zo'n 'broeinest' zo'n bescherming, terwijl zelfs sommige Windows DLL's dergelijke privileges niet krijgen?

Tijdelijke map voor internetbestanden

Surfen op internet kan iemand blootstellen aan bepaalde veiligheidsrisico's. U zou kunnen eindigen met malware op uw pc of een Trojan-downloader stiekem een ​​ongewenst programma laten downloaden, of u zou zelfs kunnen merken dat uw browser gekaapt is! Door onschuldig op een link in een e-mail te klikken of zelfs door een webadres verkeerd in te typen, kunt u uw browser vinden die een 'vijandige' site bezoekt.

Om deze bedreigingen te beperken, draait IE in de beschermde modus . En de cache wordt nu beschouwd als een virtuele map met hetzelfde lage privilege als die van het Internet Explorer-proces zelf.

Over het algemeen worden in Windows 7 processen uitgevoerd met integriteitsniveaus zoals gedefinieerd door MIC (Mandatory Integrity Control). 'Beveiligde modus' Internet Explorer, werkt als een 'Laag privilege'-proces. Dit voorkomt dat Internet Explorer naar delen van het bestandssysteem of het register schrijft die een hoger privilege vereisen! Wat dan gebeurt, is dat Windows een set mappen en bestanden aanmaakt voor gebruik met Protected Mode 'Internet Explorer.

Deze mappen en bestanden delen hetzelfde niveau met lage bevoegdheden als Internet Explorer. Deze 4 'low privilege'-mappen die door Internet Explorer in Windows worden gebruikt tijdens het dagelijkse gebruik, zijn Cache, Cookies, History & Temp.

  • % LocalAppData% \ Microsoft \ Windows \ Tijdelijke internetbestanden \ Laag
  • % AppData% \ Microsoft \ Windows \ Cookies \ Low
  • % LocalAppData% \ Microsoft \ Windows \ History \ Low
  • % LocalAppData% \ Temp \ Laag

Windows 10/8/7 maakt ook virtuele mappen om bestanden op te slaan die Internet Explorer probeert op te slaan op beschermde locaties. Dus in plaats van een 'add-on' te laten mislukken wanneer deze probeert een gegevensbestand naar de Windows-map of Program Files te schrijven, leidt Windows 10/8/7 / Vista de schrijfbewerking om naar een virtueel equivalent. Het programma blijft dus werken, in de veronderstelling dat het de bestanden naar de systeemlocatie heeft geschreven; weinig beseffend dat de gegevens daadwerkelijk zijn geschreven in een gevirtualiseerde verborgen map, die het werkelijke pad weerspiegelt en wordt opgeslagen onder de map 'Tijdelijke internetbestanden'.

Op een vergelijkbare manier, als er een poging wordt gedaan om naar het register te schrijven, wordt het omgeleid naar een gebied met lage integriteit van het register.

Beheer van de internetcache

Om de internetcache te beheren, opent u Internet Explorer> Internetopties> Extra> Internetopties> tabblad Algemeen> Browsegeschiedenis.

Tijdelijke map met internetbestanden

Kies hier de grootte die u voor uw cache wilt. U kunt hier ook de gedownloade programma's zien door op 'View Objects' te klikken . In plaats van de map, enz. Te verbergen vanuit de mapopties van de verkenner, kunt u de inhoud van de map Tijdelijke internetbestanden bekijken door simpelweg op 'Bestanden weergeven' te klikken . Als je de cache naar een andere locatie wilt verplaatsen, klik dan op 'Move Folder' om dit te doen. U wordt gevraagd om een ​​nieuwe locatie in te stellen.

Bepaal hoe Internet Explorer de cache moet gebruiken

U heeft 4 mogelijkheden:

  1. Elke keer dat ik de webpagina bezoek : dit zorgt ervoor dat de informatie die u ziet altijd actueel is, maar het kan uw browsen een beetje vertragen.
  2. Elke keer dat ik Internet Explorer start : hierdoor controleert IE een keer per de IE-sessie op een nieuwere versie. De eerste keer dat u een pagina bezoekt, wordt een controle uitgevoerd, maar niet opnieuw totdat u de browser opnieuw start.
  3. Automatisch : dit is de standaardoptie. Hier ziet IE hoe vaak pagina's daadwerkelijk worden bijgewerkt. Als een pagina niet vaak wordt bijgewerkt, verlaagt IE de frequentie waarmee het die pagina controleert.
  4. Nooit : met deze optie controleert Internet Explorer nooit op nieuwere bestanden en wordt altijd weergegeven wat er in de cache staat.

Opmerking : zelfs nadat u een pagina hebt vernieuwd, krijgt u de indruk dat uw IE lijkt te lezen uit de cache, zoals het lezen van het nieuws van gisteren, terwijl het opnieuw zou moeten worden gedownload, houdt u gewoon de Shift-toets ingedrukt en klikt u vervolgens om te vernieuwen.

Het is altijd een goed idee om uw cache af en toe op te ruimen, afhankelijk van uw surfgedrag. Maak er een wekelijkse of op zijn minst maandelijkse gewoonte van. U kunt hiervoor het hulpprogramma Schijfopruiming of Snel opschonen gebruiken.

Ga hierheen om erachter te komen waarom tijdelijke bestanden in Windows worden gemaakt en hier om te lezen over de map Locatie van cookies in Windows 7/8. De map Windows Installer is een andere systeemmap waarover u wellicht meer wilt lezen.

Tijdelijke map met internetbestanden