Fix ndis.sys mislukte BSOD-fout op Windows 10

Network Driver Interface Specification (NDIS) is een programmeerinterface voor de netwerkinterfacekaarten die helpt bij het correct functioneren van een systeemstuurprogramma in een computernetwerk. NDIS helpt het computersysteem om te communiceren met andere aangesloten apparaten en hardwarecomponenten op een computernetwerk. Hiermee samenhangend is ndis.sys een kritiek systeembestand dat door Microsoft is ontwikkeld voor het Windows-besturingssysteem. De systeembestanden of sys-bestanden zijn het essentiële onderdeel van het Windows-systeem en een opslagplaats van systeemstuurprogramma-instellingen die door het Windows-systeem worden gebruikt om te communiceren met de aangesloten hardware en apparaten.

ndis.sys mislukte BSOD-fout

De ndis.sys-bestanden worden meestal opgeslagen in een drivermap C: \ Windows \ System32 \ drivers en is noodzakelijk voor de normale werking van het besturingssysteem. Hoewel niet bekend is dat de aanwezigheid van het systeembestand ndis.sys de normale werking van een besturingssysteem beïnvloedt, hebben sommige Windows-gebruikers blauwe schermfouten met ndis.sys op hun Windows-systeem aangetroffen . De fout met het blauwe scherm treedt meestal op wanneer gebruikers een programma en een functie openen. De fout treedt ook op wanneer het stuurprogramma wordt geladen tijdens het opstarten van het systeem of kan optreden tijdens het afsluiten van Windows.

De oorzaak van de blauwe schermfout ndis.sys is niet precies bekend, maar het probleem kan optreden vanwege corrupte bestanden, verkeerd geconfigureerde apparaatstuurprogramma's, kwaadaardige programma's, slechte stuurprogramma's, beschadigd Windows-register, ontbrekende systeembestanden of vanwege beschadigde systeembestanden. De Ndis.sys-fout kan ook optreden als uw harde schijf is beschadigd en ook als het systeem-RAM is beschadigd.

Tijdens dergelijke foutafleveringen proberen de meesten van ons het bestand ndis.sys uit te schakelen. Dit lost het probleem echter niet op, aangezien het bestand ndis.sys vereist is voor de normale werking van het besturingssysteem, en zelfs na het uitschakelen van ndis .sys, zal het bestand opnieuw beginnen. Bovendien kan het zijn dat u beveiligingssoftware tijdelijk wilt uitschakelen, aangezien het soms bekend is dat firewalls en antivirussen de softwareconflicten veroorzaken. In dit artikel leggen we enkele oplossingen uit om de ndis.sys Blauwe schermfout op Windows 10 te herstellen. De bijbehorende foutmelding zou kunnen zijn - DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.

Fix ndis.sys mislukte BSOD-fout

1] Update / installeer uw pc-apparaatstuurprogramma opnieuw

Ndis.sys Blauwe schermfout kan optreden als u een verouderd apparaatstuurprogramma of beschadigde stuurprogramma's gebruikt. Het wordt aanbevolen om uw apparaatstuurprogramma bij te werken om de fout met het blauwe scherm te verhelpen. Zorg er overigens voor dat u een geschikt apparaatstuurprogramma bijwerkt om de problematische stuurprogramma's op te lossen. Volg de onderstaande stappen om het stuurprogramma voor het netwerkapparaat opnieuw te installeren om het probleem met het netwerkstuurprogramma op te lossen.

Start het systeem opnieuw op in de veilige modus. Open het Configuratiescherm en ga naar Apparaatbeheer. Klik op Netwerkadapters en selecteer het netwerkapparaat in het vervolgkeuzemenu.

Klik met de rechtermuisknop op het netwerkapparaat en klik op Verwijderen in het vervolgkeuzemenu om het apparaatstuurprogramma te verwijderen.

Klik op OK om te bevestigen en klik op Zoeken naar hardwarewijzigingen om de driver opnieuw te installeren.

Als dit niet helpt, kunt u overwegen uw apparaatstuurprogramma terug te draaien.

2] Rollback Netwerkstuurprogramma's

Het identificeren van de recent geïnstalleerde netwerkstuurprogramma's en vervolgens proberen om de vorige netwerkstuurprogramma's te herstellen, kan helpen om het blauwe schermfoutprobleem ndis.sys op te lossen.

Open het Configuratiescherm en ga naar Apparaatbeheer. Klik op Netwerkadapters en selecteer het netwerkapparaat in het vervolgkeuzemenu

Klik met de rechtermuisknop op het netwerkapparaat en klik op Eigenschappen. Ga naar het tabblad Drivers en klik op Roll Back Drivers.

Klik op Ja en start het systeem opnieuw op.

3] Voer SFC-scan uit

Systeembestandscontrole is een opdrachtprompthulpprogramma dat scant op beschadigde systeembestanden, inclusief ndis.sys-bestanden, en die de beschadigde systeembestanden herstelt. Het wordt aanbevolen om een ​​SFC-scan uit te voeren om de problematische systeembestanden te herstellen.

4] Voer CHKDSK uit

De corrupte harde schijf kan leiden tot een ndis.sys blauwe schermfout. CHKDSK scant de schijf om te controleren of er beschadigde harde schijven zijn.

Zoek opdrachtprompt in het menu Start.

Klik met de rechtermuisknop op de opdrachtprompt en selecteer de optie Als administrator uitvoeren in het vervolgkeuzemenu

Typ de opdracht CHKDSK en klik op Enter om uw schijf te controleren. U kunt de volgende opdracht uitvoeren:

chkdsk / f / r

Start uw systeem opnieuw op.

5] Voer DISM uit

Om een ​​beschadigde systeemkopie te herstellen, zoekt u naar Opdrachtprompt in het Startmenu. Klik met de rechtermuisknop op de opdrachtprompt en selecteer de optie Als administrator uitvoeren in het vervolgkeuzemenu

Voer deze opdracht uit

DISM / Online / Cleanup-Image / RestoreHealth

Start uw systeem opnieuw op.

6] Voer Systeemherstel uit

Door Systeemherstel uit te voeren, kunnen uw systeemprogramma's worden hervat in de tijd dat het systeem mogelijk nog perfect werkte. Het wordt aanbevolen om Systeemherstel uit te voeren om het probleem met het blauwe scherm op te lossen waardoor uw programma's en systeembestanden terugkeren naar de tijd dat de pc correct werkte.

Hoop dat iets helpt!

ndis.sys